Zorilnice

V našem podjetju izdelujemo tudi zorilnice za:

 • salame
 • sire
 • omare za zorenje jogurtov

Samo delovanje v zorilnicah omogočamo točno temperaturo in vlago, katerih pogoje zagotavljamo z lastnim krmilnikom.

Zorilnice za salame:

 • vlažimo,
 • razvlažujemo,
 • hladimo,
 • grejemo in prezračujemo

Zorilnice za sir:

 • ohlajamo s statičnim uparjalnikom, s katerim zagotavljamo temperaturo in preprečujemo izsuševanje izdelkov.

Omara za zorenje jogurtov:

 • zagotavljamo točno temperaturo zorenja in hitri ter samodejni priklop na režim hitrega pohlajevanja

Servis in vzdrževanje

Zagotavljamo vam profesionalen servis klima naprav, ki je nujen za dobro vzdrževane klima naprave in za brezhibno delovanje.

 • kontrolo hladilnega plina
 • čiščenje in dezinfekcija notranje enote
 • čiščenje in dezinfekcija zunanje enote
 • čiščenje protiprašnih filtrov
 • pregled in izpiranje odvoda kondenza
 • čiščenje maske in pokrova notrane enote
 • pregled in kontrolo električnih komponent

Znamke